Fabryka maszyn Wichterle i Kovářík w Prostějovie, największa czechosłowacka fabryka maszyn rolniczych w okresie międzywojennym, oprócz swojej głównej specjalizacji produkowała również użytkowe w latach 1927–1940 wysokiej jakości samochody osobowe i lekkie pojazdy. Wpisała się w kronikę sportu motorowego w szczególności z powodu produkowanych 1,5-litrowych samochodów sportowych i wyścigowych, których konstrukcja pochodzi od samochodu osobowego Wikov 7/28.

Producent: Prostějovské továrny na stroje Wichterle a Kovářík, a. s., Prostějov, Czechosłowacja
Pojemność silnika: 1477 cc
Wydajność: 40 bhp
Maksymalna prędkość: 140 km/h

Prezentowany na zdjęciu samochód z 1929 r., który przeszedł gruntowną przebudowę i modyfikację w fabryce samochodów w 1931 r., miał wyjątkowo szeroką i udaną karierę sportową. Kierowca Adolf Sczyzycki zajął szóste miejsce w kategorii 1,5 litra na Grand Prix na torze Masaryk w 1932 roku, dzięki czemu samochód ten stał się historycznie pierwszym samochodem krajowym sklasyfikowanym na samochodowych torach Grand Prix.

The Wichterle and Kovářík machinery factory in Prostějov, the biggest Czechoslovak factory for agricultural machinery in the period between the wars, also made, in addition to its main specialization, high-quality passenger cars and light utility vehicles between 1927 and 1940. It entered the annals of motor sport in particular for its 1.5-litre sports and racing cars, the design of which was derived from the Wikov 7/28 passenger car. The car on display from 1929, which underwent substantial reconstruction and modification in the car plant in 1931, had an exceptionally wide-ranging and successful sports career. The works driver Adolf Sczyzycki came sixth in it in the 1.5-litre category at the Grand Prix on the Masaryk circuit in 1932 and thus this car became the historically first domestic car to be classified on automobile Grand Prix circuits.
Sports and racing car with a water-cooled four-stroke four-cylinder OHC engine placed length-wise behind the front axle and with rear-wheel drive.

Źródło:
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
www.ntm.cz