Subskrybuj

Oświadczenie o kolizji / wypadku

Jak napisać oświadczenie z kolizji/ wypadku?

Uczestniczyłeś w kolizji drogowej? Podpowiemy Ci jak załatwić sprawę. Na początku postaraj się ocenić szkody. Jeżeli jest to mała kolizja, przerysowanie czyjegoś samochodu i nikt z jej uczestników nie ucierpiał, to nie ma konieczności wzywania Policji, wystarczy spisanie stosownego oświadczenia (wzór poniżej, można również skorzystać z wzoru udostępnionego na stronie Rzecznika Finansowego – plik w załączeniu).

Na co zwrócić szczególną uwagę?

  1. Koniecznie sprawdź czy sprawca posiada wszystkie dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym, aktualną polisę ubezpieczeniową. Jeżeli jest jakiś problem z dokumentami, sprawca nie ma ich przy sobie, a w najgorszym wypadku wyczuwasz od niego zapach alkoholu – WEZWIJ POLICJĘ. W konsekwencji skończy się to mandatem dla sprawcy. Natomiast jeśli wszystko jest w porządku, możecie spisać oświadczenie.
  2. Proponujemy wykonanie zdjęć uszkodzonych pojazdów oraz wykonanie prowizorycznego rysunku samochodu i zaznaczenie na nim uszkodzonych elementów.
  3. Następnie uzyskaj oświadczenie o przyznaniu się do winy z czytelnym podpisem sprawcy (wzór poniżej). Ważne jest, aby protokół sporządzał własnoręcznie sprawca zdarzenia. Utrudni to mu możliwość wykręcenia się od odpowiedzialności.
  4. Jeżeli w zdarzeniu uczestniczyli również świadkowie, warto poprosić ich o podpis na oświadczeniu oraz o dane kontaktowe.
  5. Ostatnim etapem jest zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela sprawcy (osobiście, telefonicznie lub przez Internet), który poinformuje cię o kolejnych działaniach.

PAMIĘTAJ!
Jeśli w zdarzeniu drogowym, w którym oprócz uszkodzenia mienia doszło również do obrażeń u ludzi to jest to traktowane jako WYPADEK. Wtedy bezwzględnie wzywana jest Policja.

Jakie wygląda procedura likwidacji szkody?

Po zgłoszeniu szkody i przekazaniu oświadczenia z kolizji zakład ubezpieczeń ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenia odszkodowania.

Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Oczywiście niewielkie i konieczne naprawy umożliwiające dalszą jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą stanu pojazdu należy wówczas wykonać dokumentację fotograficzną.

Kiedy nastąpi wypłata odszkodowania?

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych termin likwidacji szkody określony jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Możliwe są następujące terminy:

  • 30 dni – to termin na wypłatę odszkodowania – licząc od dnia poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do poinformowania klienta na piśmie o przyczynach uniemożliwiających wypłatę oraz do wypłacenia tzw. kwoty bezspornej.
  • 14 dni – ma zakład ubezpieczeń na wypłacenie całości odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialności.
  • 90 dni – jest to maksymalny termin wypłaty całości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie powinien przekraczać tego terminu. W razie niedopełnienia obowiązku wypłacenia odszkodowania w terminie wynikającego z ustawy, na ubezpieczyciela zostaje nałożona przez organ nadzoru kara. Ustawa przewiduje jeden wyjątek od tej zasady – przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Co zrobić jeśli sprawca nie ma OC?

Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, u którego zgłaszamy szkodę. Fundusz po dokonaniu wypłaty odszkodowania zwróci się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

 

Pliki do pobrania:

Dane techniczne, historia