Subskrybuj

Wypowiedzenie umowy OC

Kiedy i w jaki sposób wypowiedzieć obecną polisę ubezpieczenia OC? Podpowiadamy co należy zrobić:

• Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć nie później niż 1 dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Jeżeli złożysz wypowiedzenie w tym samym dniu, w którym kończy się ochrona, to ubezpieczyciel może domagać się zapłaty za automatycznie wznowione ubezpieczenie OC.
• Wypowiedzenie można złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela, wysłać pocztą (listem poleconym, najlepiej ze zwrotką za potwierdzeniem odbioru), faksem lub e-mailem. Co ważne – zachowaj potwierdzenie złożenia dokumentu z datą wpływu.
• Jeżeli nie zdążysz twoja polisa przedłuży się na kolejny rok.
• Pamiętaj, że obecną umowę możesz wypowiedzieć w każdej chwili, a mimo to będzie Cię chronić do końca okresu obowiązywania. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
• W sytuacji wyrejestrowania samochodu w związku z jego kradzieżą, przekazaniem do złomowania bądź sprzedaży za granicę również można wypowiedzieć umowę OC. Trzeba jednak przedstawić ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu.

Kupując samochód możesz korzystać z ubezpieczenie poprzedniego właściciela, co powinieneś wiedzieć:

• Z polisy zbywcy możesz korzystać do końca obowiązywania umowy.
• Jeżeli wolisz zakończyć ją wcześniej, możesz złożyć wypowiedzenie w dowolnym momencie.
• Wypowiedzenie można złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela, wysłać pocztą (listem poleconym, najlepiej ze zwrotką za potwierdzeniem odbioru), faksem lub e-mailem. Co ważne – zachowaj potwierdzenie złożenia dokumentu z datą wpływu.
• Umowa zbywcy ulegnie rozwiązaniu w dniu jej wypowiedzenia.
• Jeżeli nabywca pojazdu wypowiedział lub wypowie umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu, wówczas zbywcy przysługuje zwrot zapłaconych składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
• Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC w przypadku rozwiązania umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy OC (bądź w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez firmę ubezpieczeniową wiadomości o rozwiązaniu umowy).
• Kierowcy przysługuje zwrot składki OC za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Wzór – Wypowiedzenie OC PDF
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC DOC

    Dane techniczne, historia

    Zapisz się do Newslettera