Subskrybuj

KM

Koń mechaniczny. Jednostka mocy w układzie jednostek miar MKS; 1 KM = 75 kGm/s = 735,498 W = 0,9863 HP. Jednostka utworzona na wzór konia parowego (HP) stosowanego w krajach anglosaskich dla porównywania mocy maszyn parowych z koniem. Moc 1 KM odpowiadała w przybliżeniu mocy zaprzęgu z jednym koniem. Jest to moc brutto oddawana przez konia z pominięciem strat. Po wprowadzeniu układu SI zastąpiona watem. Nadal często używana do określania mocy silników spalinowych. Gdy moc podawana jest w obydwóch jednostkach, to drugą wartość umieszcza się w nawiasach. Można spotkać też oznaczenie bhp (lub BHP), jest to Brake Horse Power – moc uzyskana na hamowni; (1 bhp = 550 stopofuntów/sek. lub 745,7 watów; 1 bhp = moment obrotowy x obroty na minutę/ 5252 [przy momencie obrotowym mierzonym w stopofuntach]). Wartość ta może być minimalnie większa od rzeczywistej mocy wyjściowej.

Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Dane techniczne, historia