Subskrybuj

Jak zredukować punkty karne?

4 czerwca 2018 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące możliwości zredukowania liczby punktów karnych otrzymanych przez kierowcę. Dla nieszczęśników, którzy przekroczyli magiczną liczbę 24 punktów karnych to dobra wiadomość, gdyż nie stracą automatycznie uprawnień lecz zostaną skierowani na specjalne szkolenie.

Jak zredukować punkty karne?

Aktualnie, gdy kierowca przekroczy granicę 24 punktów karnych policja zabiera mu prawo jazdy. Dla młodych kierowców, którzy uzyskali uprawnienia w ciągu ostatniego roku limit ten wynosi 20 punktów karnych. Przekroczenie dozwolonego limitu jest równoznaczne z ponownym egzaminem państwowym na prawo jazdy, przeprowadzanym w WORD. Konieczne jest również badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Według nowych przepisów kierowca będzie musiał odbyć szkolenie, które potrwa łącznie 28 godzin (cztery dni). Jeśli chcesz wyzerować konto z punktami karnymi musisz przeznaczyć na ten cel „zaledwie” 500 zł. Co istotne od skierowania na kurs do momentu odzyskania dokumentu nie może minąć więcej niż 6 tygodni. Jest jeszcze jeden istotny warunek, po odbyciu kursu nie będzie można wziąć w nim udziału przez następne pięć lat. Jeśli w tym czasie kierowca ponownie przekroczy limit 24 punków, straci uprawnienia i będzie zmuszony odbyć na nowo kurs i zdać egzamin.

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Od 24 kwietnia 2017 r. na stronie obywatel.gov.pl kierowcy mogą zweryfikować swój stan konta z punktami karnymi. Postępuj wg następującego schematu:

  • Wejdź na stronę obywatel.gov.pl i wejdź w zakładkę „Kierowcy i pojazdy”.
  • Następnie wybierz opcję „Sprawdź swoje punkty karne” oraz „Przez Internet”.
  • Kliknij przycisk „Sprawdź swoje punkty karne” – system przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  • Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do serwisu obywatel.gov.pl.
  • Informacja o twoich punktach karnych wyświetli się od razu.
  • Możesz ją pobrać w formacie PDF i wydrukować — jeśli chcesz. Taki wydruk ma charakter informacyjny — nie jest to dokument urzędowy. Oznacza to, że sąd albo urząd może nie uznać takiego dokumentu (na przykład jako dowód w sprawie).

Kiedy punkty karne znikną z twojego konta?

Punkty karne znikną z twojego konta w dwóch przypadkach, gdy:

  • minie rok od dnia popełnienia naruszenia (naruszenie się przedawni),
  • ukończysz szkolenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych — jeśli przed jego rozpoczęciem masz mniej niż 24 punkty karne (mniej niż 20 punktów karnych — jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok). Takie szkolenia organizuje WORD. Pamiętaj, że możesz uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po szkoleniu suma twoich aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 najstarszych punktów.

Wyjątkowo punkty karne nie znikną z twojego konta w 2 wymienionych przypadkach — jeżeli suma twoich tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów — jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok):

  • punkty karne to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu — nie są jeszcze naliczone na konto, czekają na orzeczenie sądu;
  • aktywne punkty karne to punkty, które masz na koncie.

Podstawa prawna:
Art. 100c ust. 2c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260, ze zm.).

Dane techniczne, historia