Subskrybuj

Zasady korzystania z serwisu

REGULAMIN

Dokument ten zwany regulaminem, określa ogólne warunki korzystania ze strony KlassikAuto.pl, zwanej dalej Serwisem. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od momentu ich publikacji.

Wszystkie treści publikowane w Serwisie chronione są prawem autorskim. Oznacza to, że zabronione jest kopiowanie całości lub fragmentów Serwisu bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.

Serwis jest dostępny publicznie dla wszystkich Internautów, zwanych dalej Użytkownikami.

Serwis prowadzony jest przy współpracy z wybranymi Użytkownikami, zwanymi dalej Redaktorami, którzy otrzymali od Administratora prawo do publikacji tekstów w wybranych działach.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Redaktor ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane w Serwisie artykuły, w szczególności za teksty, zdjęcia, użyte nazwy etc.

Prawa autorskie do opublikowanych przez Redaktora tekstów pozostają po jego stronie.

Publikując artykuł w Serwisie, Redaktor wyraża zgodę na jego przetwarzanie przez Administratora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności, do użyczania fragmentów lub całości tekstów periodykom, z którymi Serwis współpracuje. Redaktor nie otrzyma z tego tytułu wynagrodzenia.

Opublikowany artykuł może zostać usunięty wyłącznie przez uprawnione do tego przez Administratora osoby.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane techniczne, historia