Subskrybuj

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Jeżeli planujesz zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce możesz skorzystać z usługi świadczonej przez Ministerstwo Cyfryzacji tzn. „Historia Pojazdu”. Wystarczy wejść na stronę: https://historiapojazdu.gov.pl/
Dane, które uzyskasz dzięki tej usłudze mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport jest bezpłatny i można go zapisać oraz wydrukować.

Czego można się dowiedzieć?

Usługa wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Pozwala sprawdzić m.in.:

  • dane techniczne, takie jak pojemność i moc silnika czy rodzaj paliwa,
  • terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym informację, czy posiada aktualne badanie,
  • odczyt licznika zarejestrowany podczas badań technicznych (system gromadzi informacje o odczycie licznika począwszy od 2014 roku),
  • informację, czy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
  • liczbę właścicieli i województwo rejestracji,
  • informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,
  • czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony.

Jak uzyskać dane?

Aby uzyskać pożądane dane należy wpisać trzy dane:

  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • datę pierwszej rejestracji pojazdu,
  • numer VIN.

Powyższe dane znajdują się m.in. w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Można je otrzymać od właściciela lub sprzedawcy.

Skąd pochodzą dane?

Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Cyfryzacji na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dane do Ewidencji przekazywane są od 2004 r. przez kilka tysięcy niezależnych od Ministra Cyfryzacji podmiotów, korzystających z różnych narzędzi teleinformatycznych, co w niektórych przypadkach może powodować niezgodności danych.

Informacje zaprezentowane w sekcji „Dane zagraniczne” pochodzą z systemu zewnętrznego i opierają się na danych uzyskiwanych przez ten system m.in. z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich, m.in. Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii. Inne informacje o tym pojeździe, w tym ryzyka, zidentyfikowane w innych krajach, mogą nie być włączone do tego raportu.

Dane techniczne, historia