Pierwsza powojenna produkcja motocykli firmy Jawa odniosła spory sukces na międzynarodowym rynku motocykli. Jednakże, na początku lat 50. kluczowe było wejście na rynek z czymś nowym. Rozwiązaniem tej sytuacji było wyprodukowanie motocykli z serii „National Edition”, produkowanych wspólnie przez markę Jawa i firmę ČZ.

Producent: Jawa Moto n.p., Praga, Czechosłowacja
Pojemność: 123 cm3
Wydajność: 4,1 kW (5,6 hp)
Max. prędkość: ok. 80 km/h
Waga: 92 kg

Plany te obejmowały produkcję motocykli o pojemności silnika: 125, 175, 250 i 350 cm3. Na koniec zbudowano jednak tylko kilka prototypów. Kolejny etap rozwoju został zaprezentowany przez National Edition II. – reprezentowane na przykład przez bardzo udane motocykle o nazwie „Kývačka”. Prezentowany model stoi na wystawie w Pradze jako jedyny znany, w pełni zachowany przedstawiciel National Edition serii I.

First post-war motorcycle production of Jawa company gained decent success at international motorcycle market. However in early 1950’s it was crucial to come but with something new. The way how to solve this situation was to produce motorcycles of so called “National Edition series” produced together with Jawa brand and ČZ company. The plans counted with production of 125, 175, 250 a 350cc. At the end only a few prototypes were built. Next step in the development was presented by National Edition II. – represented for example by very successful motorcycles called “Kývačka”. Displayed model stands in our exhibition as the only one known fully preserved representative of National Edition series I.

Źródło:
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
www.ntm.cz