INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

Data zlotu – 20.09.2020, zlot jednodniowy
Akredytacja – 60 PLN/ 1 osoba /bez zakwaterowania/

W ramach opłaty akredytacyjnej Organizator zapewnia:

  • pakiet startowy,
  • udział w wydarzeniach towarzyszących (zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego i Sądeckiego Parku Etnograficznego, parada ulicami miasta),
  • obiad.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce Zlotu Zabytkowych Pojazdów, jak również kosztów ewentualnych noclegów uczestników.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Biuro Zlotu:
Adrianna Michalik, tel. 732 763 607
e-mail: [email protected]

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia. Wpłaty należy dokonać po zatwierdzeniu uczestnictwa przez Muzeum Okręgowe jako organizatora zlotu na adres: [email protected]

Karta zgłoszenia:

karta