Przypominamy jedną z wcześniejszych publikacji Andrzeja Zielińskiego. W formie ciekawego albumowego wydania autor przedstawia światowy rozwój konstrukcji samochodów osobowych. To bogato ilustrowany przegląd historii motoryzacji na przestrzeni XIX i XX-wieku.

Treść podzielono tematycznie:

  • Narodziny samochodu – pierwsze pojazdy samobieżne, ciągniki i omnibusy parowe, pojazdy elektryczne i pojazdy spalinowe
  • Automobile – okres do końca XIX wieku, lata 19010-1904
  • Dojrzewanie samochodu – lata 1905-1911, lata 1912-1918
  • Od I wojny światowej do wielkiego kryzysu (lata 1919-1930)
  • Od wielkiego kryzysu do II wojny światowej – lata 1931-1939, lata 1940-1945
  • Krążowniki i mikrosamochody – lata 1946-1950, lata 1951-1960
  • Powszechność samochodu (1961-1970)
  • W stronę bezpieczeństwa (1971-1980)
  • Aerodymanicznie i ekologicznie (1981-1990)
  • Minivany pierwsze hybrydy (1991-2000)

Tekst uzupełniają dodatkowo o: dane techniczne, literaturę, źródła ilustracji oraz indeksy nazwisk i modeli samochodów.

W 2010 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Historyków Motoryzacji SAH (Society of Automotive Historians) wyróżniło tę publikację w kategorii książek nieanglojęzycznych.

Książka dostępna na stronie Wydawnictwa.