Każdy, kto ma prawo jazdy, powinien bezbłędnie rozróżniać znaki drogowe. Wśród stosownego na polskich drogach oznakowania są jednak takie, które wielu kierowcom sprawiają kłopoty. Sprawdź, które znaki drogowe często się mylą i czy na pewno wiesz, co znaczą.

Znaki C-5 „nakaz jazdy prosto” i D-3 „droga jednokierunkowa”

C-5 i D-3 to chyba najczęściej mylone znaki drogowe. Rzeczywiście są bardzo podobne do siebie – oba są niebieskie i na obu widnieje biała strzałka skierowana grotem ku górze. Elementem różniącym te znaki drogowe jest kształt. Znak C-5 ma kształt koła, jak pozostałe znaki nakazu, natomiast znak D-3 ma kształt kwadratu i jest znakiem informacyjnym.

Znak C-5 wskazuje pożądany kierunek jazdy – na skrzyżowaniu, na którym jest umieszczony, kierowcy nie mogą skręcać w prawo lub w lewo, muszą jechać na wprost. 

  • Znak „nakaz jazdy prosto” stosuje się w szczególności, jeśli skręcanie w prawo i w lewo mogłoby utrudniać ruch pieszych, zagrażałoby bezpieczeństwu lub na drodze poprzecznej ruch został zamknięty znakami B-1 lub B-2, a także w miejscach, w których konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów (np. w lewo do obiektów przydrożnych)
  • Znak D-3 informuje o wjeździe na ulicę, po której ruch pojazdów odbywa się w jednym kierunku. Warto pamiętać, że na drodze jednokierunkowej zabronione jest zawracanie, a skręcając z takiej drogi w lewo, należy dojechać do jej lewej krawędzi.

Znaki B-35 „zakaz postoju” i B-36 „zakaz zatrzymywania się”

Dość często kierowcom mylą się znaki dotyczące zakazu parkowania i postoju. Zarówno znak B-35, jak i B-36 należą do grupy znaków zakazu.

  • Znak B-35 (z jedną czerwoną linią przekreślającą niebieskie tło) to znak wskazujący, że w danym miejscu obowiązuje zakaz postoju. Zgodnie z Kodeksem drogowym postój to unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego i które trwa dłużej niż 1 minutę. Widząc taki znak można więc np. zatrzymać pojazd i wysadzić pasażera.
  • Znak B-36 (z „iksem”, czyli dwiema przecinającymi się czerwonymi liniami) stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymywania się pojazdów na określonych odcinkach drogi. Zatrzymanie to unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego i które trwa nie dłużej niż 1 minuta, a także każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Jeśli przy drodze widnieje taki znak, kierowca nie może zatrzymać się nawet na chwilę.

Znaki B-33 „ograniczenie prędkości” i B-43 „strefa ograniczonej prędkości”

Mylące się mogą być również znaki drogowe B-43 i B-33. Oba są znakami zakazu i oba dotyczą ograniczenia prędkości – wskazują maksymalną prędkość, z jaką można poruszać się w danym miejscu. Czym więc się różnią?

Ograniczenie określone znakiem B-33 obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub miejsca umieszczenia:

  • znaku określającego początek strefy zamieszkania,
  • znaku wskazującego początek lub koniec obszaru zabudowanego,
  • znaków B-34 („koniec ograniczenia prędkości), B-42 („koniec zakazów”),
  • innego znaku B-33.

Znak B-43 – czyli znak ograniczenia prędkości umieszczony na białej kwadratowej tablicy – oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości. Ograniczenie wyrażone na znaku obowiązuje zatem w całej strefie, odwołuje je dopiero znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości”.

Znaki D-6 i A-16 – „przejście dla pieszych”

Mówiąc o podobnych znakach, warto jeszcze zwrócić uwagę na znaki A-16 i D-6. I na jednym, i na drugim znaku widnieje piktogram przedstawiający pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych, jednak znak A-16 to znak ostrzegawczy, natomiast D-5 – informacyjny.

  • Znak A-16 umieszcza się przed wyznaczoną na drodze zebrą, jeśli przejście może nie być widoczne odpowiednio wcześnie przez kierowców lub jeśli ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ostrzeżenie o przejściu. Znak ustawia się przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h. Przy innej prędkości – przed przejściami bez sygnalizacji wyznaczonymi między skrzyżowaniami.
  • Znak D-6 stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Najczęściej oznakowaniu pionowemu towarzyszy również oznakowanie pionowe – znak P-10, czyli tzw. zebra. Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych, można stosować aktywne znaki D-6. Emitują one pulsujące pomarańczowe światło, które jest widoczne dla kierowców z dużej odległci.