Nowy model MZ-tki to nowoczesny design sylwetki. Poza większym zbiornikiem paliwa oraz nowymi siedzeniami najbardziej charakterystycznym elementem była masywna obudowa przedniego reflektora z wbudowanym szybkościomierzem.

Dopracowany, dwusuwowy silnik zaprojektowany przez Waltera Kaadena należał do najbardziej udanych konstrukcji tamtych lat. Zapoczątkowało to serię sportowych sukcesów zespołu MZ. Dla uczczenia zwycięstw, od lutego 1968 roku, model był oznaczony jako ES 250 Trophy (Trofeum) i posiadał ozdobny napis na zbiorniku paliwa. Sporo egzemplarzy trafiło do Polski na zamówienie MSW dla Milicji Obywatelskiej. Po zakończeniu służby część z nich odsprzedano w prywatne ręce, tak jak prezentowany egzemplarz. Motocykl ceniono za niezawodność, osiągi (rozpędzały się do 130 km/h) oraz wysoki komfort jazdy.

The new MZ model was thoroughly redesigned. Apart from the larger fuel tank and the new seats, the most distinctive feature was the massive headlight housing with built-in speedometer. The refined two-stroke engine designed by Walter Kaaden was one of the best designs in this field, that is why MZ team came to the front in sports competitions. In February 1968 the model had been renamed to ES 250 Trophy, and a decorative lettering was added on the fuel tank to celebrate the team’s victories. Many copies were ordered by the Ministry of Interior for the Citizens’ Militia (socialist counterpart of police). After decommissioning, some of them were sold into private hands, just like the presented copy. The motorcycle was highly valued for its reliability, great performance (it accelerated to 130 kph) and comfort of ride.

 

Źródło: Galeria Motoryzacji w Podzamczu, Ul. Zuzanka 7B, 42-440 Podzamcze