Rajd Turystyczny 100 lat Niepodległci Polski
Turystyczne Samochodowe Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego
Niedziela 15-07-2018

Start rajdu turystycznego odbędzie się w samym centrum miasta Biała Podlaska, a meta na terenie zlotu w miejscowości Roskosz k/Białej.

Udział w rajdzie wg załączonego komunikatu.
Udział w zlocie jest darmowy, zarówno dla widzów jak i właścicieli pojazdów zabytkowych i nietypowych.

Zlot: http://facebook.com/events/137177573660998/

Rajd: http://facebook.com/events/471732043269766/

PROGRAM ZLOTU STREFA KLASYKÓW:
11:00 Start rajdu turystycznego Biała Podlaska
12:00 Rozpoczęcie zlotu
12:00 Malowanie auta przez dzieci
13:00 Slalom w Alkogoglach
14:00 Przykręcanie koła na czas
15:00 Przeciąganie klasyka na linie
15:00 Meta rajdu turystycznego Roskosz
16:00 Ogłoszenie wyników: Rajd Turystyczny
16:30 Ogłoszenie wyników: Klasyk zlotu, Najstarsze auto, Podróżnik, Konkurs Elegancji
18:00 Zakończenie zlotu

REGULAMIN
1. Udział w zlocie zarówno jako uczestnik i widz oznacza akceptację regulaminu
2. Uczestnicy i widzowie powinni zachować szczególną ostrożność ze względu
na obecność pojazdów mechanicznych
3. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz przekraczania prędkości 5km/h
4. Zakaz palenia opon oraz brawurowej jazdy pomiędzy samochodami i ludźmi
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich pojazdów, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia
7. Uczestników zlotu prosimy o stosowanie się do poleceń organizatora, parkowanie w wyznaczonych strefach
8. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji pojazdów uczestniczących w zlocie
9. Do wjazdu na teren zlotu uprawnione są pojazdy zabytkowe, klasyczne i nietypowe (np. Low Biała, Tuning, Car Audio, Off-Road)
10. Pojazdy produkcji polskiej i amerykańskiej wjeżdżają bez ograniczeń wiekowych
11. Inne pojazdy mogą znaleźć się na terenie zlotu za zgodą organizatora
12. Zakazuje się jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej bez autoryzacji organizatora
13. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zlocie na wyłączną odpowiedzialność swoich prawnych opiekunów
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie
15. Organizator może poprosić osoby nie stosujące się do powyższych zasad o opuszczenie terenu zlotu

Pozdrawiam
Sebastian Filipiuk

Koordynator projektu Bialskie Klasyki Nocą
Automobilklub Bialskopodlaski