Posiadanie zabytkowego pojazdu wiąże się z prestiżem, umożliwiając jednocześnie czerpanie różnego typu korzyści majątkowych. Niemniej jednak zarejestrowanie samochodu jako zabytkowy nie jest proste – należy dopełnić licznych formalności, a także ponieść wysokie koszty. Jak wygląda procedura rejestracji pojazdu jako zabytkowego?

Jakie warunki musi spełnić pojazd, aby uznano go za zabytkowy?

Prawo o ruchu drogowym przewiduje odrębną kategorię pojazdów, jaką są samochody zabytkowe. Można za nie uznać takie, które:

  • mają co najmniej 25 lat,
  • nie są produkowane od co najmniej 15 lat,
  • posiadają przynajmniej 75% oryginalnych części.

Okazuje się więc, że nie każdy wieloletni pojazd może być zabytkiem. Wręcz przeciwnie – musi on spełnić surowe wymagania, aby móc go za takowy uznać. Decyzję w tym zakresie podejmuje nie właściciel samochodu, a rzeczoznawca techniki samochodowej. Przeprowadza on badanie, którego koszt ponosi właściciel pojazdu – cena nie jest niska, gdyż wynosi nawet kilkaset złotych. Co istotne, koszt trzeba będzie ponieść nawet w przypadku, gdy rzeczoznawca oceni, że nasz pojazd nie spełnia warunków ustawowych przypisanych samochodom zabytkowym. Na tym etapie ryzykujemy więc utratą kilkuset złotych i odrobiny cennego czasu. Prawo dopuszcza uznanie za zabytkowe samochody, które mają mniej niż 25 lat, jednak związane są z pewnymi wydarzeniami historycznymi. Tutaj jednak należy dokonać indywidualnej oceny, która również jest przedmiotem badania rzeczoznawcy.

Procedura rejestracji pojazdu zabytkowego

Koszt związany z wydaniem opinii przez rzeczoznawcę to dopiero jeden z tych, które przyjdzie ponieść właścicielowi samochodu. Sam wpis do rejestru zabytków dokonywany jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub odpowiednią delegaturę. Konserwator wydaje opinię w oparciu o decyzję przygotowaną przez rzeczoznawcę. Co ciekawe, nawet jeśli opinia ma charakter pozytywny, rzeczoznawca może odmówić dokonania wpisu. Kierowca, którego pojazdy uzyska wpis, zobowiązany jest udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów celem zbadania samochodu. Następnie będzie musiał odwiedzić właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wydział komunikacji. Tam składa wniosek o rejestrację pojazdu, przedkładając dowód nabycia lub odziedziczenia, dowód rejestracyjny, dokumenty ze stacji kontroli pojazdów oraz tablice rejestracyjne. W urzędzie trzeba też przedstawić pozytywną opinię rzeczoznawcy oraz wpis do rejestracji samochodów zabytkowych. Pojazd zarejestrowany zostanie czasowo, na 30 dni.

Ubezpieczenie OC samochodu zabytkowego

Wielu kierowców błędnie uważa, że zarejestrowanie pojazdu jako zabytkowy zwalnia ich z obowiązku zakupu ubezpieczenia OC. Mogą oni jednak zrobić to na preferencyjnych warunkach. Ubezpieczenie pojazdu zabytkowego jest obowiązkowe, jeśli poruszamy się nim po drogach. Jeśli tymczasowo nie użytkujemy samochodu, nie mamy obowiązku opłacać polisy i w związku z tym nie zostaną nałożone na nas kary pieniężne. Niemniej jednak takie rozwiązanie, choć pozornie korzystne, może przysporzyć wielu kłopotów. Jeśli będziemy chcieli udać się w trasę zabytkowym pojazdem, a ten nie będzie objęty ubezpieczeniem, musimy liczyć się z ryzykiem otrzymania kary. Konsekwencje finansowe spowodowania wypadku będą wtedy jeszcze bardziej dotkliwe.

Czy opłaca się rejestrować samochód jako zabytkowy?

Obecnie na polskich drogach nie porusza się zbyt wiele pojazdów zabytkowych. Sama procedura rejestracji auta jest stosunkowo skomplikowana i kosztowna. Pierwszy wydatek związany z opinią rzeczoznawcy musimy ponieść bez względu na to, czy uzna on, że samochód można zarejestrować jako zabytkowy, czy też nie. Z drugiej strony, poruszanie się zabytkowym pojazdem to prestiż, a także możliwość zarobkowania. Właściciele tego typu samochodów często zapraszani są na różnego rodzaju imprezy branżowe, za udział w których otrzymują honorarium. Warto pamiętać, że posiadanie samochodu zabytkowego to raczej rozwiązanie dla pasjonatów, którzy marzą o żółtych tablicach rejestracyjnych. Wiele osób wchodzi w posiadanie tego rodzaju aut przypadkiem, na przykład w drodze dziedziczenia. Zakup na wolnym rynku generuje już znacznie wyższe koszty i związany jest ze sporym ryzykiem. Kwestię tego, czy samochód rzeczywiście warto zarejestrować jako zabytkowy, warto przeanalizować we własnym zakresie. Posiadanie takie pojazdu może przynosić niemałą satysfakcję, lecz wiąże się też ze sporym obciążeniem, zwłaszcza na etapie rejestracji.

 

Artykuł sponsorowany