Według polskiego kodeksu cywilnego nie tylko osoby kupujące auto, ale również sprzedające w określonych przypadkach mają obowiązek zapłacenia podatku. Sprzedanie samochodu jest uzyskaniem dochodu, który może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki obowiązek dotyczy tylko osób, które zbyły samochód przed upływem pół roku od daty jego zakupu. Termin powstania obowiązku zapłacenia podatku rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Dlaczego trzeba zapłacić podatek od sprzedaży samochodu przed upływem pół roku?

Warto wiedzieć, jakie konsekwencje prawne wiążą się ze sprzedażą pojazdu przed upływem sześciu miesięcy od dnia jego nabycia. Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia czy właściciel pojazdu zarobił na transakcji czy stracił, w każdym wypadku powstaje obowiązek rozliczenia się z US. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest dokonywane poprzez deklarację PIT – 36, której ostatecznym terminem złożenia jest 30 kwiecień kolejnego roku podatkowego. Do tego dnia podatnik jest zobowiązany do wpłacenia należnego podatku od sprzedaży samochodu przed upływem pół roku.

Jak wygląda rozliczenie podatku od sprzedaży samochodu przed upływem pół roku?

Drukiem rozliczenia podatku dochodowego od sprzedanego auta jest PIT, 36 który dotyczy podatników uzyskujących dochód niezwiązany z płatnikiem. Jednym z kolejnych punktów deklaracji jest pozycja dochody i straty, punkt ósmy „inne źródła”. Podatek obejmuje skalę procentową 18 % i 32% od całkowitej sumy dochodów, która stanowi podstawę opodatkowania. Taka podstawa jest określana według wszystkich uzyskanych dochodów odliczając ubezpieczenia społeczne i ewentualne ulgi podatkowe. Stawka 18% – kwota 85528 złotych minus kwota wolna od podatku, jeżeli zostanie ona przekroczona będzie obowiązywała stawka 32%.

W przypadku osób, które dotychczas dokonywały rozliczenia swojego dochodu na podstawie Pit – 37 (uzyskiwanie dochodów od płatnika), będą musiały wykonać rozliczenie PIT – 36 i w tym druku wskazać uzyskane przychody oraz koszty ich osiągnięcia. Nie można składać obydwu deklaracji. Warto wiedzieć, że w przypadku wskazania w umowie ceny sprzedaży niższej niż obowiązująca na rynku, urząd skarbowy obliczając kwotę przychodu może wziąć pod uwagę wartość rynkową samochodu. Warto przed wpisaniem kwoty sprzedaży w umowie zapoznać się z aktualnymi cenami konkretnych marek samochodów według ich rocznika.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Różnica między przychodem a kosztem jego pozyskania jest podstawą opodatkowania. W ten sam sposób należy rozliczyć podatek dochodowy od sprzedaży auta, które zostało sprzedane przed upływem pół roku od jego nabycia. Sprzedawca jest zobowiązany do wykazania różnicy między ceną otrzymaną ze sprzedaży a kosztami jego zakupu, uwzględniając poniesione koszty na części i naprawy czy tuning samochodu. Bez względu na uzyskany wynik (nawet podstawa „0”) sprzedający jest zobowiązany wykazać transakcję sprzedaży w zeznaniu podatkowym.

Co w przypadku straty poniesionej na sprzedaży samochodu?

Jeśli sprzedawca zbył samochód przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia ze stratą, również musi rozliczyć się z US. W takim przypadku nie będzie on musiał zapłacić podatku, uwzględniona strata w zeznaniu podatkowym może być odliczona od przychodu przez kolejne pięć lat. W jednym roku podatkowym można odliczyć stratę do 50 procent wykazanej kwoty. Tyko transakcje sprzedania samochodu po upływie pół roku nie podlegają opodatkowaniu. Nie wywiązanie się z obowiązku rozliczenia sprzedaży auta jest zagrożone grzywną w wysokości od 168 złotych – 33600 złotych.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

Autor zdjęcia: mayeesherr. (Flickr). Lic. Creative Commons