Będziesz sprzedawał swój samochód? Chcesz wyrejestrować auto? Masz prawo otrzymać zwrot składki za okres w którym nie będziesz potrzebował ochrony obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Jak otrzymać zwrot ubezpieczenia OC? Podpowiadamy!

W przypadku gdy decydujesz się na sprzedaż swojego pojazdu przysługuje ci zwrot składki OC. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych  i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym zapewnia, że w momencie gdy dochodzi do zbycia praw do samochodu, zbywamy również posiadaną polisę na obowiązkowe OC.

W związku z powyższym to na osobę kupują przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tego rodzaju ubezpieczenia. Oznacza to, że nabywca ma prawo do poruszania się swoim nowym pojazdem na Twojej dotychczasowej polisie, która została przepisana już na niego, do końca okresu ubezpieczenia. Dzieje się tak zawsze, gdy za ubezpieczenie OC zapłaciłeś jednorazowo.

Rekalkulacja składki OC przez TU – nowy właściciel

Naturalnie osoba, która kupiła pojazd, może wypowiedzieć ubezpieczenie i zakupić dla siebie inne. Dzieje się tak jednak niezwykle rzadko, gdyż z punktu widzenia nabywcy tego rodzaju sytuacja jest niezwykle korzystna i musi się on liczyć jedynie z rekalkulacją składki w momencie, gdy kupuje pojazd od osoby, która posiada wysokie zniżki i rabaty w towarzystwach ubezpieczeniowych. Tylko w wypadku, gdy zbywca posiadał wysokie zniżki, a nabywca jest na przykład młodym kierowcą, pozostanie u tego samego ubezpieczyciela do końca aktualnej polisy, może wiązać się z rekalkulacja składki, a co za tym idzie, dopłatą do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

We wszystkich innych sytuacjach musimy liczyć się z tym, że osoba, która zakupiła pojazd, będzie korzystała z naszej polisy do końca ochrony. Jeżeli z jakichś powodów nabywca zdecyduje się na wypowiedzenie umowy OC w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń, mamy prawo otrzymać zwrot nadpłaconej składki. Z tego tytułu bardzo istotne jest, aby ustalić z osobą kupującą, czy będzie wypowiadała umowę OC. Ułatwi to załatwianie wielu formalności. 

Ile dni ma ubezpieczyciel na zwrot składki?

Sprzedający ma obowiązek poinformowania zakładu ubezpieczeń o tym, że sprzedał pojazd w ciągu 14 dni. Może to zrobić osobiście, za pomocą specjalnych formularzy dostępnych na stronach internetowych wielu ubezpieczycieli, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku operatora pocztowego należy pamiętać, że za dzień poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu uznawana jest data stempla pocztowego.

Jest to zatem bardzo wygodna forma przekazania dokumentów, szczególnie dla tych osób, które decydują się na poinformowanie ubezpieczyciela w ostatniej chwili. W momencie gdy kupujący wypowie obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, otrzymasz zwrot nadpłaconej składki ze strony ubezpieczyciela w ciągu kolejnych 14 dni. W takiej sytuacji zbywca nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek dokumentów, a towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przesłać zwrot środków na konto lub przekazem pocztowym.

Zwrot polisy a raty ubezpieczenia

Zwrot składki OC w przypadku płatności ratalnej wygląda nieco inaczej. Jeżeli powinieneś już zapłacić kolejną ratę, ale udało Ci się w międzyczasie sprzedać pojazd, naturalnie nie otrzymasz zwrotu składki za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Kolejne opłaty będą obowiązywać nowego właściciela samochodu – wyjaśniają eksperci z firmy Beesafe.pl.

Zwrot za OC a zezłomowanie lub wyrejestrowanie

W sytuacji gdy zdecydujesz się na złomowanie również przysługuje Ci zwrot środków nadpłaconych za OC. Musisz jedynie posiadać zaświadczenie o zezłomowaniu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu samochodu z wydziału komunikacji i ten rodzaj dokumentów masz obowiązek przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu. Na tej podstawie masz prawo otrzymać zwrot części środków, które zapłaciłeś.

Zwrot ubezpieczenia OC Za zakupy przez internet? Tak, to możliwe! 

Pamiętaj, że jeżeli kupujesz obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne przez telefon lub internet, np. na stronie https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/, możesz zrezygnować z polisy w ciągu 30 dni od jej zakupu. Nie musisz się tłumaczyć i podawać przyczyn, dla których rezygnujesz z OC. Chroni cię Ustawa o prawach konsumenta. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeniowy musi zwrócić Ci środki za OC od momentu wypowiedzenia. Pamiętaj jednak, żeby w takiej sytuacji od razu ubezpieczyć swój pojazd tak, by nie otrzymać kary za brak OC od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.