Publikacja jest zbiorem materiałów, które prezentowane były podczas I. Międzynarodowego Kongresu Automobilowego im. Józefa Bożka. Kongres odbył się w Cieszynie w dniach 25-27.09.2015r.
Kongres podzielony był na trzy panele tematyczne: pierwszy był poświęcony Józefowi Bożkowi, drugi zagadnieniom techniki, a trzeci społecznemu muzealnictwu.

Uważamy publikację za bardzo interesującą. Porusza mało znane wątki. Zawiera wiele ciekawych, starych zdjęć. Polecamy ją wszystkim, którzy zgłębiają historię polskiej motoryzacji. Szczególnie ciekawy jest wątek, mało znanego, śląskiego konstruktora Józefa Bożka. Czy wiecie, że 200 lat temu zbudował on pierwszy w Europie pojazd parowy?

Autorem publikacji jest Pan Piotr Pluskowski z Cieszyna, który już wcześniej, w swoich innych publikacjach podejmował „niszowe” tematy motoryzacyjne.

Książka ukazała się nakładem 150 sztuk.
Skład i druk:
Modena Sp. z o.o. z Cieszyna

Polecamy kontakt z jej autorem:
E-mai: [email protected]