Nasi Czytelnicy dokonali wyboru KLASYKA SIERPNIA 2016, który weźmie już udział w głosowaniu finałowym: Klasyk Roku 2016.

Tytuł KLASYK SIERPNIA 2016 roku otrzymuje:
SYRENA 100. Właścicielem jest Pan Paweł Jazłowiecki z Krakowa.

Samochód był już opisywany na naszym portalu:
https://klassikauto.pl/ile-kosztuje-remont-syreny-100/