Nasi Czytelnicy dokonali wyboru KLASYKA LIPCA 2017, który weźmie już udział w głosowaniu finałowym: Klasyk Roku 2017.

Tytuł KLASYK LIPCA 2017 roku otrzymuje:
Buick Master Six z 1928 roku.

Właścicielami są Państwo Agata i Artur Urbańczyk z Lędzin. Dyplom oraz nagrodę wysyłamy pocztą.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Nagrody czekają. Zgłaszajcie swoje klasyki. Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu na Klasyk Września 2017!