Wszystkie oldtimery są dla nas piękne. Serdecznie zapraszamy Państwa na I Śląski Zlot Pojazdów Zabytkowych organizowany w dniu 7 września 2013 roku w Rudzie Śląskiej.


REGULAMIN

1. Celem imprezy jest propagowanie oraz pogłębianie wiedzy o historii motoryzacji.

2. Impreza ma charakter spotkania miłników i pasjonatów starej motoryzacji, w którym uczestnicy biorą udział w próbach sprawnościowych i konkurencjach sportowych oraz uczestniczą w przejeździe ulicami miasta.

3. Rejestrację uczestnictwa w Zlocie proszę dokonywać pod adresem [email protected] .

4. Na całej trasie zlotu obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego, do których każdy uczestnik powinien się stosować.

5.  Uczestnicy Zlotu biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nich wyrządzone w czasie trwania zlotu.

6. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie szkód w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Dzieci i młodzież do lat 18-tu biorą udział w zlocie pod opieką dorosłych.

8. W zlocie mogą brać udział załogi w pojazdach zabytkowych, które zostały wyprodukowane do roku 1987 (pojazdy nie muszą posiadać tzw. „żółtych tablic”). Ostateczna decyzja o przyjęciu samochodu do uczestnictwa należy do organizatora.

9. Każdy pojazd powinien mieć ważny przegląd techniczny oraz opłacone ubezpieczenie OC.

10. Uczestnicy proszeni są o stosowanie się do poleceń organizatora, służb porządkowych oraz policji na całej trasie zlotu oraz w odwiedzanych miejscach.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet odwołania Zlotu w przypadku przeszkód niezależnych od organizatora.

Wszystkim uczestnikom oraz przybyłym gościom życzymy wielu pozytywnych wrażeń i dobrej zabawy.

Serdecznie zapraszamy również do udziału w akcji:
W dniu 07.09.2013 r. w ramach I Śląskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych ambulans do pobierania krwi będzie oczekiwał na Krwiodawców na terenie Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej, ul. Zajęcza w godz. 11.00-15.00. W tym dniu będzie również możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku w Ogólnopolskim Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Patronat nad I Śląskim Zlotem Pojazdów Zabytkowych objęła prezydent miasta Ruda Śląska pani Grażyna Dziedzic.

Patronat medialny nad imprezą objęli: Telewizja Katowice, Polskie Radio Katowice oraz portal KlassikAuto.pl.

Sponsorzy i patroni:

Zgłoszeniana I Śląski zlot Pojazdów Zabytkowych prosimy wysyłać na adres: [email protected]

Telefon do organizatora: 600-421-922 (Tomasz Krzyżowski)