AK Motor pracuje nad czterema modelami samochodów elektrycznych marki Syrena.

Warszawa, 14 czerwca 2016 r. – Firma AK Motor wraz z FSO S.A. przedstawiają koncepcję pierwszej w pełni elektrycznej, nowoczesnej Syreny. W ubiegłym roku wyprodukowany został samochód wyścigowy z tradycyjnym napędem – AK Syrena Meluzyna R, która jest już dostępna w ofercie, natomiast kolejnym krokiem dla AK Motor będzie stworzenie aut z napędem elektrycznym. Idea stworzenia elektrycznego auta marki Syrena została ogłoszona po raz pierwszy przez AK Motor 27 grudnia 2013 roku, podczas jednego z wywiadów medialnych. Po analizie rynku, biorąc pod uwagę globalne trendy związane z „zieloną motoryzacją”, zapadła decyzja, aby teraz w pierwszej kolejności skoncentrować się na rozwoju samochodów elektrycznych. Pierwszy pojazd, skierowany do szerszej grupy nabywców będzie autem z napędem elektrycznym. W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie z przedstawicielami AK Motor i FSO, gdzie zaprezentowana została strategia wprowadzenia na rynek ekologicznych pojazdów elektrycznych marki Syrena. Powyższa inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Ministerstwa.

„Jako największa polska marka samochodowa, jesteśmy zobowiązani wobec Kraju, aby stworzyć pojazdy, które będą awangardą światowej myśli technicznej. Aktualne trendy pokazują, że względy ekonomiczne, jak również ekologiczne wyznaczają kierunek, w jakim powinna podążać współczesna motoryzacja. Można dostrzec, że kierunek samochodów elektrycznych będzie sprzyjał polskiemu rozwojowi w tym zakresie. Przyjęty przez AK Motor kierunek rozwoju wpisuje się doskonale w prezentowaną przez stronę rządową politykę elektromobilności. Nie tylko komunikacja miejska realizowana przez autobusy i tramwaje, ale również samochody osobowe są idealnym polem do rozwoju elektrycznej mobilności. Stworzenie w pełni polskiego pojazdu napędzanego energią elektryczną stanowi wielkie wyzwanie dla naszej firmy, dlatego AK Motor podejmując się realizacji tego zadania, zaprasza do współpracy przedstawicieli nauki, biznesu, rządu oraz władze samorządowe, wszystkich których celem jest upowszechnienie elektromobilności.
mel_e_016-4_forGif

Potencjał polskich przedsiębiorstw oraz nauki jest na tyle duży, że podejmując wspólne starania jesteśmy w stanie stać się liderem tego segmentu, nie tylko w skali kraju, ale i poza nim. AK Motor planuje zbudowanie szeregu różnych modeli Syren w wersji elektrycznej. W mojej opinii spory z polskimi firmami, dotyczące marki Syrena są niekorzystne i nie służą żadnej ze stron. Nadal, przez cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z firmami, które do tej pory nie chciały porozumienia w kwestii marki samochodowej Syrena. Tylko współpraca może przynieść sukces, a sukces marki Syrena jest ważniejszy dla przyszłci polskiej motoryzacji, niż potrzeby jednej osoby lub firmy” – mówi Arkadiusz Kamiński, założyciel firmy AK Motor.

Pierwszym autem elektrycznym AK Motor będzie AK Syrena NIXI. Model NIXI zostanie zaprezentowany w najbliższych miesiącach jako miejski pojazd elektryczny, początkowo dwuosobowy, ale w niedalekiej przyszłci pojawi się także wersja czterodrzwiowa pod nazwą AK Syrena Derceto E.  Nazwy powyższych dwóch nowych Syren również pochodzą ze światowych legend o Syrenach, według tradycji rozpoczętej przez AK Motor. Elektryczne Syreny będą pojawiały się sekwencyjnie według poniższej kolejności:

AK Syrena NIXI
AK Syrena Ligea E
AK Syrena Meluzyna E
AK Syrena Derceto E

W dniu dzisiejszym, przykładowo przedstawiamy wizualizację Syreny Meluzyny E.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: [email protected]

Informacje o AK Motor: Założona 14.02.2012 r. w Toronto, w Kanadzie, AK Motor International Corporation jest spółką zarządzającą własnością intelektualną w branży motoryzacyjnej. AK Motor specjalizuje się w zarządzaniu aktywami marki, innowacjami technologicznymi i biznesowymi, jak również w komercjalizacji i licencjonowaniu aktywów majątkowych. W lutym 2013 r., AK Motor, w porozumieniu z FSO uzyskała prawa do stosowania znaku Syrena dla nowo projektowanych pojazdów. 9 lipca 2014 r. została założona w Warszawie, w Polsce, spółka AK Motor Polska Sp. z o.o., w celu kierowania rozwojem pojazdów marki Syrena.
www.nowasyrena.pl,www.facebook.com/AK.Syrena

Informacje o FSO S.A.: Powstała 6 listopada 1951 r. w Warszawie, jest jednym z najbardziej znanych producentów samochodów w Polsce. Fabryka Samochodów Osobowych odpowiada za stworzenie i rozwój wielu polskich marek pojazdów uznawanych za klasyki, takich jak Warszawa, Syrena, Polonez i wiele innych. FSO obecnie świadczy usługi w zakresie produkcji części i komponentów samochodowych na rzecz producentów oryginalnych części oraz posiada zdolność do wytwarzania gotowych samochodów.
http://www.fso-sa.com.pl/pl-PL/, https://www.facebook.com/pages/Fabryka-SamochodowOsobowych/
Informacje o marce Syrena: Syrena jest czołową marką samochodów w Polsce, której nazwa wywodzi się od polskiej legendy o „Syrenie” sięgającej roku 1300. Pierwsze auto Syrena zaprezentowano w Polsce na Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1955. Produkcję rozpoczęto w roku 1957 w zakładzie FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) w Warszawie w Polsce, która trwała do roku 1972. W latach od 1972 do 1983 roku, Syrena była produkowana w zakładzie FSM (Fabryka Samochodów Małolitrażowych) w Bielsko-Białej. Ocenia się, że od roku 1955 wyprodukowano 521,311 egzemplarzy pojazdów Syrena.

Żródło: AK Motor Polska Sp. z o.o.
Kontakt: [email protected]
Strony internetowe: www.nowasyrena.pl, www.facebook.com/AK.Syrena, www.fso-sa.com.pl

AK Motor is developing four new electric cars under the Syrena brand.

Warsaw, 14 June 2016 – AK Motor and FSO S.A. present the first conceptualizations of the new fully electric Syrena automobile. At the end of 2015, The AK Syrena Meluzyna R, a currently available racing vehicle was introduced with a traditional petrol engine. The next step for AK Motor will be the creation of electric powered automobiles. The idea for an electric Syrena was announced for the first time by AK Motor on December 27, 2013 during a media interview. After an analysis of the market, taking into account global green technology trends, a decision was made to focus on the development of electric vehicles as a top priority. AK Motor’s first automobile intended for public roads will feature fully electric drive. On April 4 2016, a meeting took place at Poland’s Ministry of Development where the strategy of introducing electric Syrena automobiles to the market was presented by AK Motor and FSO representatives. The initiative was met with much interest by the Ministry.

“As Poland’s premier brand of automobiles, we are obligated to create vehicles which will be at the forefront of global technology. The trends show that the economic and ecological considerations are key aspects which the automotive industry will focus on in the future. It is obvious that heading in the direction of electric cars will aid Poland’s development in this area. The direction accepted by AK Motor fits very well with the policy of electric mobility proposed by the Polish government. In addition to buses and streetcars, automobiles are also a focal point for development of electric mobility. The creation of several fully electric automobiles represents a significant undertaking for our firm, and we invite co-operation with educational institutions, the business community and all levels of government. The potential of Poland’s technical institutions and entrepreneurial spirit is so great that through co-operation we will become the leaders in this field at home and abroad.” – According to AK Motor founder Arkadiusz Kaminski

AK Motor plans to develop an assortment of electric-powered models under the Syrena brand. The first electric automobile from AK Motor will be the AK Syrena NIXI. The NIXI model will be presented in the coming months as a two-seat urban electric vehicle. There will also be a four-door electric vehicle in the future named AK Syrena Derceto E in addition to the sporty AK Syrena Ligea E and the AK Syrena Meluzyna E coupe. In keeping with the tradition established by AK Motor, the names of every Syrena model come from international mermaid legends. The Electric Syrena automobiles will be introduced in the following order:

AK Syrena NIXI
AK Syrena Ligea E
AK Syrena Meluzyna E
AK Syrena Derceto E

Today as a sample of things to come, we present the first conceptualizations of the AK Syrena Meluzyna E.

All potential development partners are invited to contact AK Motor at: [email protected]

About AK Motor Polska Sp. z o.o.: Founded on February 14, 2012, in Toronto, Canada, AK Motor International Corporation is an automotive intellectual property management company. AK Motor specializes in brand asset management, technological and business innovation, as well as property monetization and licensing. In February of 2013, AK Motor has acquired exclusive rights to the development, manufacturing, and marketing of Syrena automobiles. On July 9, 2014 AK Motor Polska Sp. z o.o. has been incorporated in Warsaw, Poland to administer the development of the Syrena brand of automobiles.

About FSO S.A.: Founded on November 6, 1951, in Warsaw, Poland, is one of Poland’s most-renowned automotive manufacturers. FSO or Fabryka Samochodow Osobowych (literally translated as Factory of Passenger Automobiles) is responsible for the creation and development of many classic Polish automotive brands such as Warszawa, Syrena, Polonez and a host of others. FSO currently provides services in the production of automotive parts and components for OEMs with the capacity to produce complete automobiles.

About Syrena: Syrena is Poland’s premier brand of automobiles named after the Polish legend of the „Syrena” Mermaid dating back to the 1300’s. The first Syrena was introduced in Poland at the Poznań World Fair in 1955. Production started in 1957 at the FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) plant in Warsaw, Poland and lasted until 1972. From 1972 to 1983 the Syrena was produced at the FSM (Fabryka Samochodów Małolitrażowych) plant in Bielsko-Biała, Poland. An estimated 521,311 Syrena automobiles have been produced since 1955.

SOURCE AK Motor Polska Sp. z o.o.
Media contact: [email protected]
Websites: www.newsyrena.com, www.nowasyrena.pl, www.facebook.com/AK.Syrena, http://www.fso-sa.com.pl