Proponujemy książkę nieco odmienną od albumu, reportażu czy poradnika. Przy tej lekturze możemy poznać naturę samochodu, jego tajemnice, wady i zalety oraz zdobyć umiejętności właściwego postępowania. Autorem książki jest Cezary Szczepaniak.

Wszystkim miłnikom samochodów, i nie tylko im, proponuję tę książkę, która wyjaśnia, jak to się dzieje, że płacąc pewną kwotę, możemy – przy określonych umiejętnościach – przemieszczać się samochodem w czasie w dowolne miejsce rzeczywistości i osiągać wymarzone obszary przestrzeni marzeń.

Pracując nad tą książką, przyjąłem następujące ogólne założenie: tekst ma być opracowany bez powoływania się na jakieś skomplikowane wzory czy reguły matematyczne i tam, gdzie jest konieczne odwołanie się do znajomości pewnych praw fizyki, prawa te w sposób przystępny mają być przedstawione i skomentowane. Mam nadzieję, że spełniając te założenia, książka będzie w swej treści dostępna dla każdego Czytelnika zainteresowanego samochodem. (prof. Cezary Szczepaniak)

(źródło opisu: http://www.wydawnictwo.ahe.lodz.pl)