XIX Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „MAGNET 2014” odbędzie się w dniach 30.05.2014 – 01.06.2014. Do udziału w rajdzie dopuszczone będą motocykle min. 30 letnie o wysokim stopniu oryginalności.


Tradycyjnie motocykle sprzed 1930 roku i polskie sprzed 1930 roku gratis.
Zgłoszenie udziału do 15 maja na adresy mailowe w zakładce kontakty na www.kdm-magnet.pl lub
[email protected] – Komandor rajdu Zbyszek Rutkowski
[email protected]– Prezes K.D.M. Daniel Gągol
magn-2014

ZAPRASZAMY