Czym jest dystrybutor paliwa ?
Określany jest przez ekspertów w tej dziedzinie jako „odmierzacz paliw ciekłych”, dzięki któremu każdy z nas może napełnić paliwem ciekłym dowolny zbiornik umieszczony zarówno w samochodzie jak i małym samolocie czy łodzi, której rozmiary również nie są zbyt duże.
Stosowane na stacjach dystrybutory paliw podlegają restrykcyjnej legalizacji co 25 miesięcy. Dopuszczalne są przy tym błędy graniczne wynoszące ±0,5%.

Prócz najpopularniejszych na całym świecie odmierzaczy benzynowych, drugimi w kolejności są maszyny przeznaczone do gazu ciekłego propan-butan. W odróżnieniu do poprzednich, ich legalizacja jest ważna nieco krócej, bo tylko 13 miesięcy. Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru wynosi w tym przypadku tylko ±1%. Należy pamiętać, że różnica pomiędzy odmierzaczem a instalacją pomiarową zarezerwowaną dla paliw ciekłych polega na tym, że odmierzacze wyposażone są w przelicznik należności. To właśnie dzięki niemu, osoba tankująca swój pojazd może obserwować na ekranie wyświetlającą się cenę jak i odmierzoną ilość wybranej cieczy, takiej jak benzyna bezołowiowa czy olej napędowy.

Inna kwestia dotyczy instalacji pomiarowych, które dysponują tylko i wyłącznie prostym wyświetlaczem odmierzonej cieczy. Różnią się one tym, że nie pokazują klientowi stacji funkcji informującej o opłatach. Takie sprzęty najczęściej można spotkać w różnych przedsiębiorstwach, w których konkretne osoby mają możliwość tankowania paliwem samochodów ciężarowych poprzez instalację specjalnie podłączoną do odpowiedniego zbiornika z zakupionym wcześniej paliwem.

W dzisiejszych czasach sposób pobierania paliwa zmienił się diametralnie, niż było to jeszcze kilkanaście lat temu. Nie mamy już do czynienia z ogólnodostępnym i uniwersalnym odmierzaczem cieczy jak było to w przypadku popularnych w czasach PRL-u sprzętów będących na wyposażeniu stacji CPN. Praktycznie każda ze stacji benzynowych korzysta z różnych typów tego typu sprzętów. Zauważalny jest także postęp techniczny, który w tej dziedzinie usług jest kluczowy. Warto zapoznać się z różnymi produktami związanymi z tą dziedziną oraz sprawdzenia ich nawet najbardziej szczegółowych parametrów.

Należy pamiętać, że dystrybutor paliwa to nie tylko wielka, stojąca na stacji maszyna. To przede wszystkim sprzęt, który ma za zadanie wykazywać się jak najlepszą jakością pomiaru. Duże znaczenie mają niepozorne nalewaki do paliwa i pompy do oleju , które dzięki swoim wyspecjalizowanym, różnym możliwością mogą napełnić bak w określonym czasie. Dostępne są już pompy do oleju, które 60-litrowy bak napełniają w minutę. Ciekawe są również oferty pomp do oleju w odmianach „mini cpn” oraz akcesoriów z nimi związanych.

Poza wszystkimi technicznymi nowinkami na temat zagadnienia obejmującego odmierzacze paliwa, warto także wiedzieć, iż zabytkowe dystrybutory, a w szczególności modele amerykańskie z połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, są dzisiaj przeżywającym swoją drugą młodość elementem kultury materialnej. Ich archaiczna i prosta stylistka od wielu dekad jest jednym z najsilniejszych wzorców myśli technicznej ze Stanów Zjednoczonych. Nawet mocno używane sprzęty są dzisiaj traktowane z należytym szacunkiem i zamiast odsyłane na najbliższy skup złomu – bardzo często są wysmakowanym elementem wystroju danego miejsca, jak klub czy bar.

Foto: sxc.hu