W bieżącym roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej. 65 lat w rozwoju transportu i łączności, będących przewodnim tematem naszych publikacji, przyniosło rewolucyjne zmiany.


Skromnie przedstawiały się pierwsze publikacje Wydawnictw Komunikacyjnych sp. z o.o. (pierwotna nazwa WKŁ do 1960 roku), opisujące zdobycze nauki i techniki z tamtego okresu. Na pożółkłych kartach książek opisywano m.in. pierwsze polskie konstrukcje samochodów (Warszawa, Syrena, Star), motocykli (SHL, WFM, WSK, Junak, Osa), samolotów i szybowców (Wilga, Iskra, Mucha), radioodbiorników (Pionier, Mazur, Szarotka), ręcznych łącznic telefonicznych, telegrafów, a później pierwszych telewizorów (Wisła, Szmaragd).
65_lat_wkl
Zapotrzebowanie na podręczniki, poradniki oraz instrukcje było ogromne. Literatura techniczna była niezbędna do szkolenia naukowców, inżynierów, robotników, a także użytkowników sprzętu związanego z transportem i łącznością.

W WKŁ powstawały nie tylko pierwsze powojenne fachowe książki o tematyce kolejowej, motoryzacyjnej, lotniczej, radiowo-telewizyjnej, drogowej, mostowej i żeglugowej. Pod szyldem Wydawnictw Komunikacji i Łączności wydawano także popularne czasopisma, m.in.: Motor, Sygnały, Skrzydlata Polska, Łączność, Drogownictwo, Morze, Radioamator i krótkofalowiec, Radioelektronik.
wkł 1
Publikowane książki i czasopisma systematycznie budowały zaufanie czytelników dla marki Wydawnictw Komunikacji i Łączności.
Współcześnie Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, współpracując z najlepszymi polskimi Autorami oraz wieloma renomowanymi wydawcami technicznymi z całego świata, starają się dostarczyć Czytelnikom najlepsze publikacje z szeroko pojętej tematyki transportu i łączności, dostosowując formę książek do zawartej w nich treści.  WKŁ starają się także prezentować oraz utrwalać dorobek polskich naukowców, inżynierów, konstruktorów w dziedzinach będących przedmiotem ich edytorskiego zainteresowania. Za wieloletnią twórczą działalność oraz wartość i poziom edytorski publikacji WKŁ uzyskały wiele nagród, wyróżnień i dyplomów. WKŁ są aktywnym członkiem Polskiej Izby Książki oraz Polskiej Izby Motoryzacji od początku ich istnienia.
wkł5
Oprócz podstawowej działalności, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności zawsze były głęboko zaangażowane w szerzenie wiedzy, kultury technicznej oraz czytelnictwa.

W ramach działań edukacyjnych WKŁ opracowały modułowy system nauczania zawodu mechanika samochodowego, zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Przygotowały także nowoczesny zestaw podręczników do nauczania zawodu technika pojazdów samochodowych. W związku z reformą szkolnictwa zawodowego, bezpośrednio po wprowadzeniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach w 2012 roku WKŁ opracowały i udostępniły wszystkim średnim szkołom samochodowym z całej Polski przykładowe programy nauczania dla zawodów technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych, a obecnie przygotowują zestaw nowych podręczników dla tych zawodów.
wkł
WKŁ czynnie uczestniczą w propagowaniu bezpieczeństwa na drogach oraz wspomagają turnieje i konkursy wiedzy technicznej organizowane dla młodzieży. W 2014 roku wspólnie z redakcją miesięcznika „Auto Moto Serwis” przeprowadzą kolejną, piętnastą już edycję ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej wspieranej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Sześćdziesięciopięciolecie działalności edytorskiej Wydawnictwa Komunikacji i Łączności podsumowują wydaniem blisko 11 tysięcy tytułów książek w nakładzie prawie 11 mln egzemplarzy. Ten imponujący dorobek zawdzięczamy zaangażowaniu, doświadczeniu i harmonijnej współpracy wszystkich byłych i obecnych pracowników wydawnictwa. „Rzetelność i doświadczenie” to dewiza, której nadal pozostaniemy wierni.
wkł4
Z okazji jubileuszu pragniemy podziękować za owocną współpracę autorom, konsultantom, grafikom i wszystkim innym współtwórcom książek ze znakiem WKŁ, jak również poligrafom oraz firmom współpracującym w zakresie dystrybucji książek.
Dziękujemy również naszym Czytelnikom za wyrazy sympatii i uznania oraz cenne uwagi kierowane do wydawnictwa, które przyczyniają się do doskonalenia i umożliwiają lepsze dostosowanie publikacji WKŁ do oczekiwań odbiorców.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.
www.facebook.com/WydawnictwaKomunikacjiiLacznosci?fref=ts
www.wkl.com.pl
wkł7