Niemal każdy kierowca zmierzył lub zmierzy się kiedyś z kupnem oraz sprzedażą samochodu. Nie jest to sprawa tak prosta, jakby się wydawało. Poza znalezieniem chętnego kupca lub modelu samochodu, który będzie Ci odpowiadał, musisz zwrócić uwagę na szereg formalności, których niespełnienie może wiązać się z dolegliwymi konsekwencjami. Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces sprzedaży i kupna samochodu używanego, a także jakie wymogi oraz formalności należy spełnić.

Sprzedaż samochodu – krok po kroku

Polskie prawo nie określa, jaka ma być forma umowy kupna-sprzedaży, którą pobierzesz tutaj – https://autoumowa.pl/download/. Najczęściej sporządzana jest ona w formie pisemnej. Ułatwia ona zabezpieczenie stron umowy oraz załatwienie wszelkich formalności w urzędach. Sporządzając umowę, nie zapomnij o zawarciu w niej takich elementów jak:

  • data oraz miejsce podpisania umowy;

  • imiona, nazwiska, numery PESEL lub NIP (gdy jedną ze stron umowy jest firma), adresy wszystkich stron umowy;

  • opis samochodu będącego przedmiotem umowy (marka pojazdu, model, numer VIN, numer rejestracyjny, rok produkcji, dotychczasowy przebieg, numer silnika);

  • wiadczenie dotychczasowego właściciela samochodu dotyczące kwestii własności;

  • informacje o cenie samochodu (kwota brutto, sposób dokonania płatności) oraz poświadczenie o jej otrzymaniu przez sprzedającego;

  • wiadczenie kupującego o tym, iż pojazd jest zgodny z treścią umowy;

  • informację dotyczącą obciążenia strony opłatami skarbowymi w związku z zawarciem umowy;

  • miejsce oraz datę wydania pojazdu;

  • określenie w ilu jednobrzmiących egzemplarzach została sporządzona umowa;

  • czytelne, własnoręczne podpisy obu stron.

Poza wydaniem pojazdu osoba sprzedająca powinna dostarczyć kupującemu kluczyki, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz polisę OC. Zgodnie z przepisami po zakupie samochodu, kupujący ma obowiązek uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości pojazdu do urzędu skarbowego. Istnieje jednak wyjątek, sprzedający uiszcza tenże podatek, jeśli zbywa auto przed upływem 6 miesięcy od momentu jego zakupu. Następny krok, to zgłoszenie zbycia pojazdu przez sprzedającego do wydziału komunikacji, właściwego dla jego miejsca zamieszkania, w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Dodatkowo przy sprzedaży dochodzi do przekazania polisy OC kupującemu. Należy jednak poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu samochodu do 14 dni od zawarcia umowy. Co, jeśli kupujesz auto bez OC? Więcej informacji znajdziesz na stronie: autoumowa.pl/kupno-samochodu-bez-oc.

Kupno samochodu – krok po kroku

W przypadku zakupu samochodu kwestie formalne różnią się w zależności od tego, kto auto sprzedaje. Jeśli kupujesz samochód od osoby prywatnej, kwestie formalne wyglądają dokładnie jak wyżej — z tym że w tym wypadku jesteś stroną kupującą.

Zawierając taką umowę pamiętaj, aby dokonać sprawdzenia wszystkich danych figurujących na umowie, z tymi, które znajdują się w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu. Jeśli dokonujesz zakupu samochodu z zagranicy, nie zapomnij o wydaniu przez sprzedającego dowodu uiszczenia akcyzy. Po dokonaniu zakupu musisz upewnić się, że pojazd posiada ważne badania techniczne. Jest to warunek konieczny do załatwiania dalszych formalności.

Jeśli samochód posiada ważną polisę OC, powinieneś zadbać o przepisanie jej na siebie. Masz też możliwość jej wypowiedzenia i zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak już wcześniej zostało wspomniane, musisz udać się do urzędu skarbowego i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość to 2% wartości pojazdu.

Ostatnim etapem załatwiania formalności, jest wizyta w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Uzyskasz tam nowy numer oraz dowód rejestracyjny. Musisz wziąć ze sobą: stare tablice rejestracyjne, umowę kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz OC. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów otrzymasz nowe tablice oraz tymczasowy dowód rejestracyjny na okres, kiedy dokument docelowy będzie wyrabiany.