Kompleksowa, bogato ilustrowana monografia poświęcona wszystkim modelom i wersjom samochodu Warszawa, produkowanego w fabryce na Żeraniu w latach 1951-1973, zawierająca szczegóły związane z rozwojem konstrukcji tego pojazdu i jego twórcami oraz technologią produkcji, uwzględniającą także warunki i stan rozwoju techniki motoryzacyjnej po II wojnie światowej w Polsce, w Europie i na świecie, jak również historyczne uwarunkowania ówczesnej sytuacji politycznej oraz charakterystykę radzieckiego wzorca licencyjnego.

W książce opisano poszczególne etapy rozwoju konstrukcji pojazdu, w tym m.in. dokładną charakterystykę techniczną poszczególnych zespołów samochodu Warszawa M20, zmiany modernizacyjne i prototypy pojazdów pochodnych w latach 1955-1959, prototypy Warszaw Ghia, modele Warszawa 201 i pochodne, Warszawa 202, Warszawa 203 i 204 oraz ich wersje pochodne, prototyp Warszawa 210, zmiany modernizacyjne oraz prototypy z lat 1966-1973, rozwój produkcji i eksport samochodów Warszawa, jak również wykorzystanie poszczególnych zespołów samochodu Warszawa w innych pojazdach.

Polecamy!

www.wkl.com.pl