Wraz z rozwojem branży ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe oferują cały szereg różnego rodzaju produktów. Ubezpieczyć możemy się na bardzo wielu płaszczyznach, a jedną z podstawowych sfer jest nasze zdrowie. Omawiamy różnego rodzaju polisy ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenie od poważnego zachorowania, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, czy ubezpieczenie na życie.

Co oferuje ubezpieczenie od poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania przede wszystkim zapewnia szeroko rozumianą opiekę na wypadek zapadnięcia na poważną chorobę. W tym miejscu wskazujemy od razu, że choroby, przed jakimi będzie chroniła zakupiona polisa, będą wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Przypadłci nie wymienione w OWU nie będą podlegały ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie to będzie wspierało osobę chorą poprzez wypłatę stosownego świadczenia pieniężnego, finansowanie rehabilitacji, czy też zakup leków. Mogą z niego zostać również opłacone niezbędne badania lekarskie. Zakres tego rodzaju ubezpieczenia jest co do zasady dość zróżnicowany i zależny od towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego niniejszy produkt.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – osobno lub z inną polisą

Ubezpieczenie na wypadek raka często oferowane jest jako samodzielny produkt, ale też może stanowić uzupełnienie do innego ubezpieczenia. W tym przypadku zakres ochrony podobny jest do ubezpieczenia od poważnego zachorowania, jednak polisa ta koncentruje się przede wszystkim na pomocy w razie zachorowania na przewidziany w OWU nowotwór.

Ubezpieczenie na życie – dla zabezpieczenia rodziny

Co do zasady, ubezpieczenie na życie stworzone zostało jako polisa, która ma zapewnić wypłatę rodzinie osoby ubezpieczonej świadczenia na wypadek jej śmierci. Obecne polisy na życie mają na ogół szerszy zakres i chronią także na wypadek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek zapadnięcia na poważną chorobę, czy w razie czasowej niezdolności do pracy.

Niemniej w tym przypadku zakres ubezpieczenia również może być bardzo zróżnicowany i zależny od towarzystwa ubezpieczeniowego, które je oferuje. Warto więc przestudiować jego różne warianty, aby wybrać ten najbardziej optymalny dla siebie.

Ubezpieczenie grupowe – coś dla pracowników

Ubezpieczenia grupowe są szczególnym rodzajem ubezpieczenia na życie, które oferowane jest pracownikom w zakładach pracy. Przewidują one na dość szerokie spektrum ochrony za stosunkowo niewielkie składki miesięczne. Ubezpieczenie pracownicze nie ma jednak indywidualnego charakteru, nie każdemu więc będzie odpowiadał z góry narzucony zakres zabezpieczenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

W przeciwieństwie do ochrony, jaką zapewnia ubezpieczenie od poważnego zachorowania, polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje nam pomoc w razie obniżenia naszego stanu zdrowia na skutek wypadku. Rodzaj wypadku na ogół nie odgrywa tu większego znaczenia: może on nastąpić podczas jazdy samochodem, jak i podczas spaceru i schodzeniu ze schodów.

Wówczas ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie z tytułu poniesionych obrażeń, jak i też np. za każdy dzień spędzony w szpitalu. Odszkodowanie może też być przyznane np. wówczas, gdy konieczne będzie przeprowadzenie operacji. Tego typu polisa może oczywiście przewidywać szereg bardziej różnorodnego zabezpieczenia, jest to jednak kształtowane indywidualnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa

Niestety w wyniku nieszczęśliwego wypadku może nas dotknąć inwalidztwo, zarówno częściowe, jak i całkowite. Dysponując ubezpieczeniem na wypadek inwalidztwa otrzymamy od towarzystwa ubezpieczeniowego stosowne, duże wsparcie finansowe. Może ono mieć postać jednorazowej wypłaty, jak i być wypłacane miesięcznie, przez długi okres czasu (np. przez 15 lat).

Różne ubezpieczenia zdrowotne

Oczywiście wyróżnione przez nas polisy takie jak ubezpieczenie od raka, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, czy ubezpieczenie od poważnego zachorowania to tylko część podstawowych produktów ubezpieczeniowych, jakie proponują towarzystwa. W praktyce oferowanych jest więcej różnego rodzaju polis, my jednak wybraliśmy te najbardziej podstawowe. Bez wątpienia warto przestudiować oferty ubezpieczycieli i dobrać produkty dostosowane do naszych potrzeb.