KlassikAuto.pl poleca publikację Romualda Cieślaka, poświęconą historii polskiej motoryzacji okresu II Rzeczypospolitej. Książka dostarcza wiedzy na temat zakładów, które w tamtym czasie zajmowały się wytwarzaniem nadwozi samochodowych. Publikacja jest bogato ilustrowana i udokumentowana.

Autor prezentuje ciekawy okres rodzimego przemysłu, przedstawia zarys ewolucji konstrukcji i technologii nadwozi. O każdym z omawianych zakładów dowiadujemy się kulisach ich powstania, poznajemy etapy rozwoju oraz istotne fakty z produkcji.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Wydawnictwo informuje, że to: „opracowanie ma charakter pionierski; przybliża wiele mało znanych faktów z historii krajowej motoryzacji, a niektóre z zawartych w nim ilustracji są publikowane po raz pierwszy. Zbierając materiały do książki, autor sięgał zarówno do źródeł współczesnych – krajowych i zagranicznych, jak i do oryginalnych wydawnictw prasowych, firmowych i reklamowych z epoki. Publikacja zainteresuje nie tylko liczne grono miłników polskiej motoryzacji i amatorów samochodów zabytkowych, ale także wszystkie osoby pasjonujące się historią gospodarczą II Rzeczypospolitej”.

Producenci nadwozi samochodowych w II Rzeczypospolitej

Książkę podzielono na następujące rozdziały:

  • Ewolucja konstrukcji i technologii wytwarzania nadwozi samochodowych do II wojny światowej
  • „Brzeskiauto” 1925-1941
  • Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz 1924-1933
  • Szydłowiecka Fabryka Braci Węgrzeckich 1923-1934
  • Zakłady Przemysłowe „Bielany” SA 1931-1944
  • Wytwórnia Karoserii i Przyczepek Samochodowych Józef Zagórski 1938-1939
  • Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS) 1918-1928, Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż.) 1928-1939
  • Inni producenci nadwozi w II RP i Wolnym Mieście Gdańsku
  • Podsumowanie. Jaką rolę odegrały zakłady wytwarzające nadwozia w II Rzeczypospolitej?

Główną treść książki uzupełnia wprowadzenie „Od autora”, bogata bibliografia (z podziałem na książki, czasopisma, strony internetowe i inne materiały), źródła ilustracji oraz indeks osób, która ułatwia wyszukiwanie informacji i korzystanie z publikacji.

Polecana książka jest dostępna na stronie internetowej Wydawnictwa WKŁ: https://www.wkl.com.pl/producenci-nadwozi-samochodowych-w-ii-rzeczypospol,1,1,1516?