Tym razem w naszym cyklu Publikacje polecamy podręcznik z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki. „Książka jest przeznaczona dla uczniów techników oraz szkół branżowych I i II stopnia kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych oraz elektromechanika pojazdów samochodowych, jak również dla uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”.

Jak zapewnia Wydawca podręcznik zawiera „(…) zagadnienia dotyczące: istoty prądu elektrycznego, prądu stałego, prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego, teorii obwodów elektrycznych, obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego, elektrochemicznego wytwarzania napięcia, pola elektrycznego  i magnetycznego oraz elektromagnetyzmu. Opisano budowę i zasadę działania kondensatorów, transformatorów, maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego oraz elektronicznych elementów półprzewodnikowych. Przedstawiono podstawowe analogowe układy elektroniczne, podstawy techniki cyfrowej, a także urządzenia pomiarowe i zasady dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych”.

Treść książki podzielono na następujące rozdziały:

 1. Prąd elektryczny
 2. Wprowadzenie do teorii obwodów elektrycznych
 3. Elektrochemiczne wytwarzanie napięcia
 4. Obwody elektryczne prądu stałego
 5. Pole elektryczne i kondensatory
 6. Pole magnetyczne
 7. Elektromagnetyzm
 8. Podstawowe wiadomości o prądzie przemiennym
 9. Obwody elektryczne prądu przemiennego
 10. Transformatory
 11. Moc prądu przemiennego
 12. Prąd trójfazowy
 13. Maszyny elektryczne
 14. Elektroniczne elementy półprzewodnikowe
 15. Analogowe układy elektroniczne
 16. Technika cyfrowa
 17. Urządzenia pomiarowe wielkości elektrycznych

Publikacja jest bogato ilustrowana rysunkami i zdjęciami. Dla lepszego utrwalenia materiału zadbano o zestawy pytań kontrolnych, które umieszczone są na końcu każdego rozdziału. Całość uzupełnia literatura przedmiotu oraz wykaz oznaczeń użytych w podręczniku.

Książka dostępna na stronie Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Opracowano na podstawie: https://www.wkl.com.pl/podstawy-elektrotechniki-i-elektroniki,1,1,1436