OC komunikacyjne to podstawa przy ubezpieczeniu każdego pojazdu mechanicznego. Jego brak jest podstawą nałożenia kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tej sytuacji narażamy się również na konieczność pokrycia kosztów wyrządzenia szkody osobom poszkodowanym.

OC komunikacyjne – co warto wiedzieć?

OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje rekompensatę wszelkiego rodzaju szkód, będących efektem kolizji czy też wypadku pojazdu. Takie OC zadziała przy wyrządzeniu szkody osobowej lub rzeczowej związanej z użytkowaniem pojazdu. W Polsce komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Oznacza to, że jego zakres został określony ustawowo i jest identyczny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Za brak OC komunikacyjnego grozi nam kara. Jej wysokość zależy od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku samochodu osobowego maksymalnie może to być 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę; w przypadku samochodu ciężarowego, ciągnika i autobusu – 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jeśli chodzi o inne pojazdy – 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poza tym bez obowiązkowego OC komunikacyjnego narażamy się na zapłatę wysokiego odszkodowania, gdy spowodujemy wypadek lub kolizję.

Umowa ubezpieczenia OC określa sumę gwarancyjną z górną granicą odpowiedzialności ze strony danego zakładu ubezpieczeniowego. Oferta poszczególnych firm ubezpieczeniowych może się przy tym różnić cenami i różnego rodzaju dodatkami do ubezpieczenia. Doskonałe warunki ubezpieczenia komunikacyjnego OC oferuje działająca na polskim rynku już od wielu lat Ergo Hestia.

OC komunikacyjne w Ergo Hestii – co możemy zyskać?

Stawiając na OC komunikacyjne, które oferuje Ergo Hestia, możemy zyskać przede wszystkim atrakcyjne zniżki pozwalające na oszczędność pieniędzy z domowego lub firmowego budżetu. Nowi klienci indywidualni Ergo Hestia otrzymują bowiem aż 60% zniżki w stosunku do standardowej ceny, przy co najmniej 3 latach bezszkodowej jazdy. Jeśli ubezpieczamy natomiast pojazd należący do małego lub średniego przedsiębiorstwa, na takie zniżki możemy liczyć już po 2 latach bezszkodowej jazdy. Zatem ubezpieczenie komunikacyjne jest tutaj przyjazne firmom.

Inną z zalet ubezpieczenia OC, które oferuje Ergo Hestia, jest dostęp do Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód dostępna w Ergo Hestia? W jej ramach, przy kolizji lub wypadku, gdy nie jesteśmy sprawcą zdarzenia, zgłoszenia szkody możemy dokonać bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela, który zajmie się wszelkiego rodzaju formalnościami. Dzięki temu nie musimy brać udziału w rozliczaniu się z ubezpieczycielem sprawcy. Pozwala to na szybkie zakończenie całej procedury. W przypadku Bezpośredniej Likwidacji Szkód otrzymujemy bezpośredni kontakt do opiekuna naszej szkody, a w jej ramach możemy liczyć na uproszczoną procedurę bez oględzin (wystarczy, że prześlemy zdjęcia uszkodzeń).

Kompleksowe ubezpieczenie samochodu w Ergo Hestia

OC komunikacyjne to ubezpieczenie pojazdu zapewniające podstawową ochronę w razie wystąpienia nagłych zdarzeń. Warto je uzupełnić o ubezpieczenie AC gwarantujące wypłatę odszkodowania przy uszkodzeniu pojazdu z własnej winy, kradzieży pojazdu, działania na pojazd sił natury czy też aktu wandalizmu w stosunku do pojazdu ze strony nieznanych sprawców. Do OC powinniśmy także dokupić ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), gwarantujące wypłatę świadczenia pieniężnego w razie wystąpienia rozstroju zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy zgonu w związku ze zdarzeniem drogowym. Te wszystkie ubezpieczenia możemy uzupełnić o Assistance, w ramach którego zyskamy pomoc drogową w kraju lub za granicą, obejmującą m.in. holowanie pojazdu, dowóz paliwa, naprawę pojazdu na miejscu, wypożyczenie pojazdu zastępczego czy też zakwaterowanie w trakcie podróży. Wykupując takie kompleksowe ubezpieczenie w ERGO Hestia, możemy liczyć na promocyjne ceny.