Hołowczyc w przystępny sposób udziela rad użytkownikom dróg.

Polecamy młodym i niedoświadczonym kierowcom.


Doświadczenie kierowcy rajdowego przelano na papier. Hołek odpowiada na pytania, wiele różnych pytań. Te dotyczące przede wszystkim naszego bezpieczeństwa zawarte są w części cztery pory roku. Ale radzi nam również przy wyborze samochodu i wielu innych kwestiach. Ciekawą częścią jest również motoryzacyjny opis wielu europejskich krajów. Pomimo, że ma on ogólny charakter, to mamy wyobrażenie o różnicach panujących na drodze pomiędzy np. Francją a Grecją
Zdjęcia, które zamieszczono w publikacji są ładne, ale nie wnoszą wartości dodanej. Jest ich niewiele i nie mają związku z treścią.

Publikacja jest autopromocją Hołowczyca, może również jako polityka, bo mamy okazję poznać jego poglądy w różnych sprawach, np. jakimi kierowcami są polscy kierowcy, dlaczego młodzi kierowcy są sprawcami wypadków. Czasem mamy wrażenie, że ta książka to ulotka reklamowa dwóch firm, ale książkę przyjemnie się czyta i odnajdujemy w niej wiele pożytecznych rad.

Polecamy młodym kierowcom!