Jak nie ulec wypadkowi w warsztacie samochodowym?


Podręcznik z serii: do kształcenia zawodowego. Idealny do nauki zawodu: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Opracowany według aktualnej podstawy programowej.
bhp6 (1)
Na 160 stronach opisano najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie samochodowym. Podane są najważniejsze przepisy z zakresu bhp oraz wskazano na praktyczne zagrożenia występujące w tej pracy. Podręcznik jest dobrze podzielony na poszczególne podtematy. Właściwie wybrano najważniejsze zagrożenia w pracy mechanika samochodowego. Podoba nam się przejrzysty i prosty opis, często dobrze zilustrowany. Wartością książki jest również rozdział dotyczący pierwszej pomocy. Wskazano tam jak udzielać pomocy po wystąpieniu różnych wypadków. Warto to przeczytać! Tę wiedzę powinien posiadać każdy bez względu na miejsce pracy.
bhp6 (3) bhp6 (2)
Uważamy, że to najlepszy podręcznik dotyczący bhp jaki jest obecnie dostępny na rynku. Największą jego wartością jest możliwy do szybkiego zapamiętania opis i trafny wybór najważniejszych spraw z tego zakresu.   Nie tylko dla uczniów.

Polecamy. Do kupienia: www.wkl.com.pl

bhp2 bhp 5