Subskrybuj

Regulamin Konkursu „Klasyk Roku”

1. Postanowienia ogólne:

 • Organizatorem Konkursu jest strona KlassikAuto.pl, z oficjalnym fanpagem www.facebook.com/klassikauto
 • Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator, który w tym celu może powołać Jury.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na portalu KlassikAuto.pl, Twitterze, Facebooku oraz innych portalach społecznościowych wszelkich informacji nt. konkursu i zgłoszeń.

2. Uczestnicy konkursu:

 • Prawo do weryfikacji spełnienia wszelkich warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 • Konkurs adresowany jest tylko do właścicieli zabytkowych aut, wyprodukowanych do 1980 roku. Organizator zastrzega sobie odstępstwo od tej reguły.
 • Wyboru dokonują internauci w głosowaniu na portalu KlassikAuto.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów głosowania w konkursie oraz późniejszego ogłoszenia wyników.

3. Zasady głosowania:

 • Wybór Klasyka Roku dokonywany jest w II etapach.

I etap:

 • W I etapie, co miesiąc, spośród nadesłanych zgłoszeń wybierany jest Klasyk Miesiąca, odpowiednio Klasyk Lutego itd.
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 27 dnia miesiąca poprzedzającego.
 • Głosowanie na Klasyka Miesiąca odbywa się w danym miesiącu i trwa do ostatniego dnia tego miesiąca.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość składania swoich  propozycji do głosowania.

II etap:

 • Do II etapu kwalifikują się pojazdy, które zdobyły tytuł Klasyka Miesiąca.
 • Tytuł Klasyka Roku otrzyma samochód, który zdobędzie najwięcej głosów internautów.
 • Głosowanie trwa od 1. do 30. stycznia.

4. Nagrody:

 • Zwycięzca głosowania internautów otrzyma tytuł: „KLASYK ROKU KlassikAuto.pl”, nagrodę, a na łamach portalu opublikowany zostanie specjalny materiał na jego temat.
 • Do odbioru nagrody upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru na osoby trzecie.
 • Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu otrzymają upominki.

5. Zgłoszenie:

 • W zgłoszeniu należy podać markę, model, rok produkcji, pojemność i moc silnika oraz swoje dane kontaktowe. Mile widziany dodatkowy opis auta (np. Dlaczego moje auto powinno zostać klasykiem roku?).
 • Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zdjęcie. Sugeruje się ujęcie przedstawiające przód oraz bok auta.
 • Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybiera samochody, które wezmą udział w głosowaniu konkursowym. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń ze względu na niespełnienie wymogów regulaminowych lub złą jakość zdjęcia.
 • W przypadku nadesłania większej liczby zgłoszeń aut tej samej marki i modelu, o zakwalifikowaniu do głosowania zdecyduje dodatkowy opis auta i jakość przesłanych zdjęć.
 • Osoba zgłaszająca pojazd do konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia/ zdjęć, informacji o aucie oraz swojego imienia i nazwiska.
 • Zdjęcia oraz informacje o zabytkowym aucie wysyłamy na adres redakcja@klassikauto.pl

6. Postanowienia końcowe:

 • Uczestnik konkursu przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 29.08.1998r. o ochronie danych osobowych.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 • Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć w każdym momencie trwania Konkursu.
 • W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich. Zabrania się kopiowania zdjęć i wstawiania ich jako swoje.

7. Polityka prywatności:

 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Organizator, jako administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie.
 • Uczestnicy Konkursu podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji, związanej z prawidłowym przebiegiem Konkursu, drogą elektroniczną na adres e-mail udostępniony przez uczestnika.
  Dane techniczne, historia

  Zapisz się do Newslettera