Subskrybuj

Resor piórowy

Resorujący element zawieszenia, w postaci sprężyny wielopłytkowej z płaskowników stalowych (pióra). Pióra resoru wykonuje się ze stali sprężynowej, wygiętej w zależności od długości pióra. Pióra ściąga się śrubą, przechodzącą przez ich środki i zabezpiecza przed posuwaniem się w bok specjalnymi opaskami stalowymi. Resor piórowy spełnia równocześnie rolę elementu prowadzącego i resorującego. Z uwagi na tarcie, występujące pomiędzy poszczególnymi piórami, resor posiada również własności tłumiące.

Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
    Dane techniczne, historia