Subskrybuj

Pęd

Tendencja poruszającego się obiektu do utrzymania się w ruchu. Pęd obiektu jest równy iloczynowi jego masy i prędkości.

Wybierz literę: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
    Dane techniczne, historia