Untitled

Słowniczek

Wybierz literę: A B C D E F G H I K L Ł M N O P R S T U W Z

M - Moc

Moc jest skalarną (mierzalną) wielkością fizyczną określającą pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W). Moc jest równa 1 wat, jeśli praca 1 dżula wykonywana jest w czasie 1 sekundy. W przypadku silników spalinowych mierzona w kilowatach (kW), koniach mechanicznych (KM) lub metrycznych koniach mechanicznych (PS).