Untitled

Słowniczek

Wybierz literę: A B C D E F G H I K L Ł M N O P R S T U W Z

D - Diesel

Potoczna nazwa silnika wysokoprężnego z zapłonem samoczynnym, w którym zapłon mieszanki oleju napędowego (cięższej od benzyny frakcji rafinacji ropy naftowej) i powietrza następuje samoczynnie bez udziału układu zapłonowego pod wpływem wysokiego ciśnienia.